Ideologi

Svenska scoutförbundet

Johannelunds scoutkår är en kår inom Svenska scoutförbundet (SSF) som är en av medlemmarna
i Svenska scoutrådet och därmed i de två internationella scoutorganisationerna World Organization
of the Scout Movement (WOSM) som är pojkscouternas världsorganisation samt World Association of Girl
Guides and Girl Scouts (WAGGGS) som är flickscouternas världsorganisation. Arbetet bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som de internationella organisationerna antagit vilket bland annat innebär:

 1. vi är öppna för alla som vill bli medlemmar
 2. att bli medlem ska ske genom frivillig anslutning
 3. vi är partipolitisk obundna
 4. vi verkar för omtanke om medmänniskan
 5. vi verkar för internationell samverkan och förståelse
 6. vi bejakar andliga värden och behov av andlig utveckling
 7. vi vill medverka i samhällsutvecklingen
 8. vi arbetar med stegring av svårigheterna i programmet  
 9. vi arbetar med “learning by doing” (aktivitetspedagogik)
 10. vi arbetar i den lilla gruppen (patrullen)
 11. vi arbetar i och med naturen

Ovanstående punkter är en sammanfattning av vad de båda världsförbunden, WOSM och
WAGGGS, antagit och som alltså omfattar alla scouter i hela världen.

Mål för alla svenska scouter

Gemensamt för alla scoutförbund i Sverige finns de målformuleringar som antagits av Svenska
Scoutrådet. Dessa är främst en gemensam scoutlag samt löfte och valspråk vilka alltså
är
gemensamma för alla svenska scouter.

Scoutlagen

 1. En scout visar vördnad för Gud och hans ord
 2. En scout är vänlig och hjälpsam
 3. En scout möter svårigheter med gott humör
 4. En scout känner ansvar för sig själv och andra
 5. En scout är ärlig och pålitlig
 6. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
 7. En scout lär känna och vårdar naturen

Miniorscoutlagen

En miniorscout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa.

Löftet
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.

Valspråk och lösen
Var redo! – Alltid redo.

Svenska scoutförbundets programförklaring

Svenska scoutförbundet har antagit en programförklaring som lyder:
SVENSKA SCOUTFÖRBUNDET VILL MED SCOUTLAGEN OCH SCOUTLÖFTET SOM VÄGLEDNING ARBETA MOT FÖLJANDE
MÅL:

 1. Vi vill hjälpa våra medlemmar att utveckla sin personlighet, sitt förhållande till andra människor, till samhället och till världen i stort.
 2. Vi vill stimulera våra medlemmar till aktivt friluftsliv, öka deras känsla för naturens värden och få dem verka för en bättre miljö.
 3. Vi vill att våra medlemmar ska få uppleva en rolig och meningsfull fritid.
 4. Ett ständigt aktuellt scoutprogram är vårt medel att nå dessa mål.
 5. Vi vill stimulera våra medlemmar att hålla sin kropp i god kondition genom motion och friluftsliv efter vars och ens förutsättning.
 6. Vi vill bidra till att minska bruk och motarbeta missbruk av alkohol, tobak och narkotika genom att informera om fakta och påverka våra medlemmar att själva föregå med gott exempel.
 7. Vi vill att våra medlemmar ska möta andra människor med respekt och ansvarskänsla samt visa trohet i samlevnaden.
 8. Vi vill att våra medlemmar ska komma i kontakt med den kristna synen påmänniskan och hennesuppgift i livet och därigenom inspireras till medmänskligt handlande. Vi ställer dock inte krav på någon kristen tro utan hävdar den enskildes rätt till eget ställningstagande och samtidigt vars och ens skyldighet att respektera andras försök att finna svar på livsfrågorna.
 9. Vi vill i alla sammanhang arbeta efter demokratiska principer när vi planerar och beslutar. Var och enska ges möjlighet att utveckla sina personliga förutsättningar och inte tvingas in i på förhand givna roller, t ex efter köns-, nationalitets-, ras- eller annan grupptillhörighet. Vi anser att samverkani den lilla gruppen är ett sätt att lära sig ansvar.
 10. Vi vill uppmuntra våra medlemmar att delta i samhällsarbetet, men som förbund är vi partipolitiskt obundna.
 11. Vi vill att våra medlemmar ska bli medvetna om och ta ansvar för väldens problem och efter ålder och förmåga bidra till en bättre tillvaro för människan i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Program

Program

Johannelunds scoutkår har avdelningar för Spårar-, Upptäckar-, Äventyrar- ochUtmanarscouter. Olika åldersgrupper har olika krav på scoutprogrammet, men som en sammanhållande länk genom spårar-, upptäckar-, äventyrar- och utmanarscoutprogrammet finns de fem programblocken: Vårt friluftsliv, vi människor, vår förmåga, vår säkerhet och vår natur.

Varje scoutavdelning har möten på en bestämd veckodag och tidpunkt. Förutom dessa träffar anordnas även en del helgaktiviteter, t.ex. utfärder till vår scoutstuga Sand. Patrull- och seniorscouter ger sig ut på hajk. Man bär själv med sig det som behövs och går, cyklar, paddlar eller skidar, tills det är dags att slå läger för natten. Övernattning sker i det fria, antingen i tält eller under ett vindskydd där en stockeld får ge värme och ljus.

På slutet av vårterminen, vanligtvis under Kristi Himmelsfärdshelgen, brukar kåren ha ett läger för alla scouter. Alla bor i tält eller vindskydd. Scouterna får då praktisera vad de har lärt sig under året, och de får leka och tävla. En del år anordnar distriktet eller förbundet större sommarläger för junior-, patrull- och seniorscouter och ledare. Ofta finns där också en familjeby för att bereda hela familjen möjlighet att delta i ett läger.

Scouting är en verksamhet som är öppen för alla, och i den mån det är praktiskt genomförbart, tar vi även emot handikappade i vår verksamhet. På somrarna anordnar förbundet handikappläger på olika ställen i landet, t ex på Marsbäcken utanför Västervik. På dessa läger får handikappade pröva på lägerliv tillsammans med icke handikappade scouter, en fin upplevelse för bägge parter.

Under året deltar de olika avdelningarna i tävlingar som anordnas av kåren, distriktet och förbundet. Exempel på distriktstävlingar är Filbyterrundan för miniorscouter, Renhornet för juniorscouter, Hjorthornsjakten för patrullscouter och Tre-Ma-Ha för seniorscouter och ledare.

Distriktet och förbundet anordnar en mängd kurser och evenemang för främst Seniorscouter och ledare. Kåren är mycket mån om att bereda alla tillfälle att delta i de kurser och evenemang som står till buds. Det är allt från veckoslutskurser och veckoaktiviteter under terminerna, till evenemang som pågår under en eller flera veckor under sommaren.

Många andra aktiviteter genomförs i kåren under året, exempelvis kan nämnas scoutmammornas basar, fackeltåg och försäljningar av ljus, adventskalendrar och julgranar.

 

Scoutdräkten

Scoutdräkten

När scoutrörelsen startade menade Baden-Powell att en enhetlig dräkt stärker sammanhållningen och till en del utplånar de skillnader som finns i samhället genom olika sociala grupperingar.

Detta gäller än idag och t o m i ännu högre grad. Fler blir de grupper som skaffar sig gemensam tröja eller dräkt för att genom detta markera sin grupptillhörighet och för att stärka sammanhållningen i den egna gruppen.

Omkring 25 miljoner scouter över hela världen bär idag scoutdräkt. Denna dräkt varierar från land till land, den är anpassad till landets klädkultur, till klimat osv. I princip finns dock stora likheter mellan olika länders scoutdräkter.

Enligt beslut skall alla medlemmar i Svenska Scoutförbundet bära scoutdräkt vid all scoutverksamhet.

Scoutdräkten består av scoutskjorta, med rätt påsydda märken, och scouthalsduk. Scouthalsduken kan vara Johannelunds scoutkårs egen halsduk, mellanblå med gul kant, förbundshalsduken, gul med blå kant, eller Gilwellhalsduk för de som är Treklöver/Gilwell ledare. Scoutskärp och basker får användas, men är ej obligatoriska.

Enligt beslut på förbundsstämman 2006 har även annan klädsel accepterats som scoutdräkt. Dit hör bland annat en kollegetröja och en T-tröja. Den nya dräkten ska finnas tillgänglig i början av 2007.

Seniorlag genom tiderna

Johannelunds scoutkårs
Seniorlag genom tiderna

Med reservation för felstavningar och andra missar. Om något saknas eller är felaktigt så hör av er till mig så ska jag ändra.

Jolbänningarna 1963-5 – 1968-9

Seniorer:  
Göran Axelsson
Ulf Bosson
Ulf Bråsjö
Bengt Forsnabba
Torbjörn Hässelbring
Bengt-Olof Lindqvist
Bo-Göran Lindqvist
Stefan Nilsson
Alf Olert
Ola Rosvall
Gert-Åke Wennberg
Ledare:  
Hasse Forsnabba  

 

Kubbarna 1967 – 1969

Seniorer:  
Peter Bergström
Per Bladh
Ann-Christin Carlsson
Per-Olof Carlsson
Eva Cederholm
Catarina Ekdahl
Boris Gustavsson
Håkan Henriksson
Krister Henriksson
Stefan Kvist
Stefan Ljungdahl
Mariann “Skrot” Emilsson
Torbjörn Sleman
Bernt Söderberg
Ledare:  
Ralph Thunander  

 

Buckaniärerna 1969 – 19

Seniorer:  
Peter Bergström
Per Bladh
Margareta “Ninni” Cedergren
Sylvia Eriksson (Gustavsson)
Annette Fischer
Krister Henriksson

Stefan Kvist
Torbjörn Lensell
Annika Ling
Lena Ljungdahl (Pettersson)
Stefan Ljungdahl
Bernt Söderberg
Karin Södergren
Ledare:  
Matts Baumgardt Bo Eriksson

 

Igge 1971 – 1977

Seniorer:  
Lars Adolfsson
Anders Bergström
Frank Blom
Olle Bosson
Sten Bruce
Ola Carlsson
Sven-Erik Cedergren
Mona Cederholm
Stefan Eriksson
Krister Fredriksson
Staffan Gustavsson
Eva Karlsson
Annelie Kuylenstierna
Carl Kuylenstierna
Annika Bladh (Lydén)
Lisa Nilsson
Ulf Ström
Göran Wiberg
Agneta Årnerud
Ledare:  
Håkan Henriksson Stefan Nilsson

 

Kytt 1973 – 1976

Seniorer:  
Stefan Bengtsson
Per Florhed
Bo Göransson
Mikael Hällbjörk
Claes Karlsson
Magnus Karlsson
Peter Nordström
Thomas Nystrand
Per Svensson
Uno Wigertz
Ledare:  
Peter Bergström Per Bladh

 

Gallerna 1975 – 1976

Seniorer:  
Göran Bladh
Ulf Cederholm
Marie Eliasson
Karin Eriksson
Michael Freij
Karl Hallding
Håkan Hellström
Dag Henning
Eva Johansson
Lars-Ove Johansson
Siv Johansson
Beatrice Jönsson
Eva Malmqvist
Margareta Nilsson
Bengt Olsson
Stefan Pihl
Christina Ros
Eva Ström
Maria Trangius
Peter Årnerud
Ledare:  
Peter Bergström
Annika Bladh (Lydén)
Per Bladh

 

Gallytt 1977 – 1980

En sammanslagning av Gallerna och
Kytt.
 

 

Kassematt 1977 – 1981

Seniorer:  
Jonas
Berlin
Birgitta Danielson
Johan Danielsson
Mikael Frisk
Ann-Charlotte Gurung
Monica Johansson
Agneta Jönsson
Lena Karlsson
Peter Kronlöw
Gunilla Malmqvist
Ingrid Nilsson
Peter Viberg
Ledare:  
Matts Baumgardt
Krister Fredriksson
Carl Kuylenstierna
Stefan Kvist

 

Biston 1979 – 1983, 1984 – 1990

Seniorer:  
Ivan-Hugo Ericsson
Jörgen Fagerlund
Raquel Faleij
Pär Karlsson
Johan Kippel
Johan Ljung
Lars Malmqvist
Anders
Nordström
Thomas Nystrand
Lars Tiderman
Pierre Winberg
Ledare:  
Per Bladh
Peter Bergström
Stefan Ljungdahl
Anders Nordström
Pierre Winberg

 

Roines 1981 – 1984

Seniorer:  
Carina Andersson
Klas Andersson
Maria Berlin
Henrik Carlqvist
Rickard Faleij
Fredrik Gurung
Carina Ivarsson
Håkan Jönsson
Peter Olsson
Eva Sundlo
Lars Tiderman
Bengt Valhagen
Henrietta Wagland
Ledare:  
Anders Ekdahl
Catarina Ekdahl
Matts Baumgardt

 

IQ1 1987 – 1991

Seniorer:  
Maria Berg
Lotta Eldh
Martin Henell
Magnus Identeg
Hansi Kantelinen
Petra Kantelinen
Karl Kindberg
Magnus
Kippel
Magnus Lindkvist
Therese Nystrand
Camilla Wagland
Ledare:  
Ola Carlsson
Jörgen Fagerlund
Lena Karlsson
Anders Nordström

 

Cofftha 1989 – 1992

Seniorer:  
Peter Arnesson
Torbjörn Carlsson
Andreas Forsnabba
Thomas Frostberg
Annelie Granberg
Henrik Hallin
Johan Henell
Mattias
Identeg
Christine Karlsson
Johan Ljungblad
Robert Pihl
Martin Widlund
Tina Wiman
Ledare:  
Olle Bosson
Gabriella Granfors
Lars Loman
Bengt Olsson

 

Wolta 1991 – 1994

Seniorer:  
Andreas Edstrand
Jonas Eldh
Jonas Englund
Åsa Forsum
Anders Frostberg
Mårten Kihlström
Louise Ljungblad
Johan Logander
Carolina Magnusson
Marta Nordström
Torbjörn Nyman
Anna Perers
Björn Pettersson
Erik Wänström
Ledare:  
Jörgen
Fagerlund
Martin Henell
Anders Nordström
Pierre Winberg

 

Allium Sativum 1993 – 1996

Seniorer:  
Anette Bosson
Ernst Cederström
Jonas Eldh
Åsa
Forsum
Anders Frostberg
Johan Malmsten
Pontus Mattfolk
Anna Pettersson
Björn Pettersson
Ted Öhrbom
Ledare:  
Anders Foberg
Gabriella Granfors
Therese Nystrand
Pierre
Winberg

 

Honeyball 1995 – 2000

Seniorer:  
Niclas Berg
Carl Johan Bergholtz
Emma Bladh
Anna Borgerud
Jenny Ekdahl
Erik Eriksson
Maja Malm
Kristian Köpsén
Anders Lilja
Emil
Lindström
Lena Möller
Stefan Nero
Johanna Nilsson
Sara Persliden
Marcus Svensson
Ledare:  
Anders Foberg
Johan Henell
Mattias
Identeg
Magnus Kippel
Robert Pihl

 

X mejeri 2000 – 2003

Seniorer:  
Sofia Bengtsson
Hanna Bladh
Malin Ekdahl
Malin Häggberg
Camilla
Ljungdahl
Ledare:  
Emma Bladh
Jenny Ekdahl
Anders Foberg
Johan Henell
Mattias Identeg

 

Bigfoot 2002 –

Seniorer:  
Johan Baumgardt
Patrik Ekdahl
Carl Horned
Andreas Ljungdahl
Sofia Löfstrand
Linn Reinholdsson
Erik Salerud
Ledare:  
Lotta Eldh
Anders Sehlberg
Ulla Faleij

Lokaler

Lokaler

Kårens huvudlokal är belägen i Johannelunds Församlings församlingsgård Vivelvägen 8. Där finns vår expedition, ett pentry; ledarrum, lyor och seniorrum samt förråd. Dessutom finns hobbyrum för bordtennis, ljusstöpning mm.

Vår andra lokal finns i källaren Skogslyckegatan 41 där vi disponerar 3 stora rum och ett pentry.

 

Expedition

Kårexpeditionen är öppen när scoutverksamhet pågår. Telefonnumret är 013 – 16 16 60. Dit kan Du ringa om du har frågor att ställa.

 

Scoutstugan Sand

Scoutkårens stuga heter Sand och är belägen cirka 4,5 mil söder om Linköping mellan Rimforsa och Ulrika, 500 meter från en av Östergötlands renaste sjöar, Drögen.

Sand ägs av scoutkåren sedan 1978 efter att tidigare ha hyrts i cirka 15 år. Sand är belägen i en naturskön trakt passande hajker och utflykter.

I stugan finns plats för 20- 25 övernattande scouter. I en toalettbyggnad finns bastu, dusch och toaletter, även handikapp. På tomten som är 10.000 m2 finns också ett antal förrådsbyggnader.

Sand utnyttjas främst i samband med scoututfärder vinter som sommar, men kan även hyras av utomstående, kontakta stugfogden, se ledare och funktionärer. Underhållet av anläggningen sköts helt av kårens ledare och föräldraföreningen