Kallelse KS mars 2019

 

Tid:Måndag 11/3 2019 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not: I anslutning till KST som börjar kl 19.00

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Styrelsens konstituering

 

4

Godkännande av föredragningslistan

 

5

Godkännande av föregående protokoll

 

6

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

7

Kårens firmatecknare

 

8

Teckning av kårens konto

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

15

Inköp

 

16

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

17

Inför DST

 

18

St:Georg

 

20

Kurser och annat KUL

 

25

Utvecklingsmål vt 2018

 

30

Övrigt

 

40

Avslut