Kallelse KS september 2019

 

Tid: Söndag 8/9 2019 kl 18:00

Plats: Nätvingestigen 88

Not: Notera plats, tid och veckodag!

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Sand

 

12

Granförsäljning

 

13

Julförsäljning

 

15

Inköp

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Rapport terminsstarten

 

25

Utvecklingsmål ht 2019

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

Vänligen logga in för att kommentera.