Kallelse KS juni 2017

 

Tid: Måndag 12/6 2017 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

6

Deklaration

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

15

Inköp

 

16

Sommarens lägeraktiviteter

 

17

Terminsupptakt och läget inför hösten

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Rapport kårläger

 

25

Utvecklingsmål vt 2017

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

KS maj 2017

 

Tid: Måndag 15/5 2017 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not: 

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

6

Deklaration

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

15

Inköp

 

16

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Rapport DST

 

22

Rapport Linköpings föreningsarkiv

 

23

Rapport St:Georg

 

25

Utvecklingsmål vt 2017

 

30

Övrigt

 

40

Avslut