Kallelse KS mars 2017

 

Tid:Måndag 13/3 2017 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not: I anslutning till KST som börjar kl 19.00

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Styrelsens konstituering

 

4

Godkännande av föredragningslistan

 

5

Godkännande av föregående protokoll

 

6

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

7

Kårens firmatecknare

 

8

Teckning av kårens konto

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

15

Inköp

 

16

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

17

St:Georg

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Inför DST

 

25

Utvecklingsmål vt 2017

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

Kåren söker revisorer

Vi söker dig som skulle vilja ställa upp som revisor för Johannelunds scoutkår från och med kårstämman i mars. Du behöver inte själv vara scout eller medlem i scouterna för detta. Uppdraget är viktigt men inte särskilt tidskrävande.

Har du några frågor om uppdraget så tveka inte att höra av dig Till Sixten Johansson sixten.scout(@)gmail.com eller Gunnar Risberg på info(@)johannelundsscout.se