Terminsstart ht 2018

Nu är det dags för en ny spännande och innehållsrik Scouttermin.

 

Vi startar samtliga avdelningar med start nu på söndag.

Utmanarna 2/9 kl 19:16 på Vivelvägen 8 (15-18 år)
Äventyrarna 2/9 kl 19:00 på Vivelvägen 8(12-14 år)
Spårarna 6/9 kl 18:30 på Vivelvvägen 8. (8-9 år)
Upptäckarna 11/9 kl 19:00 på Vivelvägen 8 (10-11 år)
Familjescout särskild inbjudan och datum (4-7 år)

 

Välkommen du ny eller gammal scout.

Kallelse KS augusti 2018

 

Tid: Söndag 26/8 2018 kl 15:00

Plats: Vivelvägen 8

Not: Mötet hålls i samband med terminsplaneringen

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

6

Fastställande av terminsprogram

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Sand

 

15

Inköp

 

16

Terminsbidrag till avdelningarna

 

20

Ledarläget inför hösten

 

21

Ansvariga ledare, ekonomiansvariga

 

22

Granförsäljning

 

23

Julförsäljning

 

25

Kurser och annat KUL

 

26

Rekrytering

 

27

Utvecklingsmål ht 2018

 

28

Rapport Legend 2018

 

29

Rapport kårläger

 

30

Övrigt

 

40

Avslut