Kallelse KS februari 2019

 

Tid: Måndag 11/2 2019 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Inför KST

12

Verksamhetsberättelse 2018

 

13

Verksamhetsplan 2019

 

15

Inköp

 

16

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

17

Inför DST

 

18

Årsmöte Linköpings Ungdomsråd

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Redovisning julförsäljningen

 

25

Utvecklingsmål vt 2019

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

Kallelse KS januari 2019

 

Tid: Söndag 12/1 2018 kl 15:00

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Fastställande av terminsprogram

 

11

Terminsupptakt och läget inför våren

12

Lokalen på Vivelvägen

 

15

Inköp

 

16

Avdelningsledare/ekonomiansvariga

 

17

Terminsbidrag till avdelningarna

 

18

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

19

Linköpings föreningsarkiv – årsmöte

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Verksamhetsberättelse 2018

 

22

Redovisning julgransförsäljningen

 

23

Redovisning julförsäljningen

 

24

Verksamhetsplan 2019

 

25

Utvecklingsmål vt 2019

 

30

Övrigt

 

40

Avslut