Kallelse KS april 2018

 

Tid: Måndag 16/4 2018 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not: 

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

15

Inköp

 

16

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

17

St:Georg

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Rapport DST

 

22

Rapport LURs årsmöte

 

25

Utvecklingsmål vt 2018

 

30

Övrigt

 

40

Avslut