Kallelse KS juni 2018

 

Tid: Måndag 10/6 2019 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Terminsupptakt ht 2019

 

15

Inköp

 

16

Sommarens lägeraktiviteter

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Rapport kårläger

 

25

Utvecklingsmål vt 2019

 

30

Övrigt

 

40

Avslut