Terminsstart för våra avdelningar

Nu startar scouterna för vårterminen

Nya och gamla scouter är välkomna till samtliga avdelningar

 

Spårarscouter, åk2-3 torsdag 26/1 kl 18.30

Upptäckarscouter, åk4-5 tisdag 24/1 kl 19.00

Äventyrarscouter, åk 6-8 söndag 29/1 kl 19.00 Terminsprogram

Utmanarscouter, åk 9 -> 18 år söndag 29/1 kl 19.00

Samtliga avdelningar hittar du på Vivelvägen 8 i källaren men ingång från Getingstigen.

 

Alla varmt välkomna. Meddela gärna via mail innan.

Kläder efter väder eftersom många möten hålls utomhus.

Kallelse KS januari 2017

 

Tid: Söndag 15/1 2017 kl 15:00

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av sekreterare för mötet

 

3

Val av justerare för mötet

 

4

Godkännande av föredragningslistan

 

5

Godkännande av föregående protokoll

 

6

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Fastställande av terminsprogram

 

11

Terminsupptakt och läget inför våren

12

Lokalen på Vivelvägen

 

15

Inköp

 

16

Avdelningsledare/ekonomiansvariga

 

17

Terminsbidrag till avdelningarna

 

18

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Verksamhetsberättelse 2016

 

22

Redovisning julgransförsäljningen

 

23

Redovisning julförsäljningen

 

24

Verksamhetsplan 2017

 

25

Utvecklingsmål vt 2017

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

Inbjudan till terminsupptakt för våren 2017

Nu är det nytt år och snart dags för terminsstart och därmed också hög tid att planera vårens aktiviteter för alla ledare och funktionärer!

Vi startar 09:00 söndagen den 15/1 på Vivelvägen. Kaffe och smörgås kommer finnas.
Lunch intas gemensamt och vi räknar med att avrunda kring 15.

Klockan 15:00 tänkte vi också ha terminens första KS.

 

Välkomna önskar

Styrelsen