Kallelse KS maj 2021

Tid: måndag 17/5 2021 kl 19:30

Plats: webmöte

Not:

 

 

Föredragningslista  
1Mötet öppnas 
2Val av justerare för mötet 
3Godkännande av föredragningslistan 
4Godkännande av föregående protokoll 
5Anmälan ordf- /presidiebeslut 
10Lokalen på Vivelvägen 
11Sand 
12Filbyterveckan 
13S:t Georg 
14Terminsavslutning 
15Inköp 
20Kurser och annat KUL 
25Utvecklingsmål ht 2021 
30Övrigt 
40Avslut 

Kallelse KS september 2019

 

Tid: Söndag 8/9 2019 kl 18:00

Plats: Nätvingestigen 88

Not: Notera plats, tid och veckodag!

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Sand

 

12

Granförsäljning

 

13

Julförsäljning

 

15

Inköp

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Rapport terminsstarten

 

25

Utvecklingsmål ht 2019

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

Kallelse KS augusti 2019

 

Tid: Söndag 18/8 2019 kl 15:00

Plats: Vivelvägen 8

Not: Mötet hålls i samband med terminsplaneringen

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

6

Fastställande av terminsprogram

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Terminsstart och läget inför hösten

 

12

Rekrytering

 

13

Sand

 

15

Inköp

 

16

Ansvariga ledare, ekonomiansvariga

 

17

Terminsbidrag till avdelningarna

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Granförsäljning

 

22

Restaurangchansen 2019

 

23

Julförsäljning

 

25

Utvecklingsmål ht 2019

 

26

Rapport Kandersteg

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

Kallelse KS juni 2018

 

Tid: Måndag 10/6 2019 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Terminsupptakt ht 2019

 

15

Inköp

 

16

Sommarens lägeraktiviteter

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Rapport kårläger

 

25

Utvecklingsmål vt 2019

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

Kallelse KS maj 2019

 

Tid: Måndag 13/5 2019 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

15

Inköp

 

16

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Rapport St:Georg

 

22

Rapport LURs årsmöte

 

25

Utvecklingsmål vt 2019

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

Kallelse KS april 2019

 

Tid: Måndag 15/4 2019 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not: 

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

15

Inköp

 

16

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

17

St:Georg

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Rapport DST

 

25

Utvecklingsmål vt 2019

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

Kallelse KS mars 2019

 

Tid:Måndag 11/3 2019 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not: I anslutning till KST som börjar kl 19.00

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Styrelsens konstituering

 

4

Godkännande av föredragningslistan

 

5

Godkännande av föregående protokoll

 

6

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

7

Kårens firmatecknare

 

8

Teckning av kårens konto

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

15

Inköp

 

16

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

17

Inför DST

 

18

St:Georg

 

20

Kurser och annat KUL

 

25

Utvecklingsmål vt 2018

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

Kallelse KS februari 2019

 

Tid: Måndag 11/2 2019 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Inför KST

12

Verksamhetsberättelse 2018

 

13

Verksamhetsplan 2019

 

15

Inköp

 

16

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

17

Inför DST

 

18

Årsmöte Linköpings Ungdomsråd

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Redovisning julförsäljningen

 

25

Utvecklingsmål vt 2019

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

Kallelse KS januari 2019

 

Tid: Söndag 12/1 2018 kl 15:00

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Fastställande av terminsprogram

 

11

Terminsupptakt och läget inför våren

12

Lokalen på Vivelvägen

 

15

Inköp

 

16

Avdelningsledare/ekonomiansvariga

 

17

Terminsbidrag till avdelningarna

 

18

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

19

Linköpings föreningsarkiv – årsmöte

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Verksamhetsberättelse 2018

 

22

Redovisning julgransförsäljningen

 

23

Redovisning julförsäljningen

 

24

Verksamhetsplan 2019

 

25

Utvecklingsmål vt 2019

 

30

Övrigt

 

40

Avslut