Kallelse KS maj 2021

Tid: måndag 17/5 2021 kl 19:30

Plats: webmöte

Not:

 

 

Föredragningslista  
1Mötet öppnas 
2Val av justerare för mötet 
3Godkännande av föredragningslistan 
4Godkännande av föregående protokoll 
5Anmälan ordf- /presidiebeslut 
10Lokalen på Vivelvägen 
11Sand 
12Filbyterveckan 
13S:t Georg 
14Terminsavslutning 
15Inköp 
20Kurser och annat KUL 
25Utvecklingsmål ht 2021 
30Övrigt 
40Avslut 

Vänligen logga in för att kommentera.