Kallelse KS oktober 2018

 

Tid: Måndag 15/10 2018 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

Föredragningslista

 

0

Val av sekreterare för mötet

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Sand

 

12

Granförsäljning

 

15

Inköp

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Rapport från möte med kommunen ang. ändrat bidragssystem

 

25

Utvecklingsmål ht 2018

 

30

Övrigt

 

40

Avslut