Kallelse KS september 2017

 

Tid: Måndag 11/9 2017 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not: 

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

6

Familjescouting

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Granförsäljning

 

15

Inköp

 

16

Tre-Ma-Ha

 

17

Hjorthornsjakten

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Rapport terminsstarten

 

25

Utvecklingsmål ht 2017

 

30

Övrigt

 

40

Avslut