Kallelse KS december 2017

 

Tid:Måndag 11/12 2017 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Terminsupptakt vt 2018

 

12

Sommarläger 2018

 

15

Inköp

 

16

Granförsäljning

 

17

Julförsäljning

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Rapport terminsavslutningen

 

25

Utvecklingsmål ht 2017

 

30

Övrigt

 

40

Avslut