Kallelse KS september 2018

 

Tid: Måndag 17/9 2018 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Sand

 

12

Granförsäljning

 

15

Inköp

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Rapport terminsstarten

 

22

Ledaravgift Legend 2018

 

23

Möte om nya bidragssytemet i Linköpings kommun

 

25

Utvecklingsmål ht 2018

 

30

Övrigt

 

40

Avslut