Hem

Program

Johannelunds scoutkår har avdelningar för Spårar-, Upptäckar-, Äventyrar- ochUtmanarscouter. Olika åldersgrupper har olika krav på scoutprogrammet, men som en sammanhållande länk genom spårar-, upptäckar-, äventyrar- och utmanarscoutprogrammet finns de fem programblocken: Vårt friluftsliv, vi människor, vår förmåga, vår säkerhet och vår natur.


Varje scoutavdelning har möten på en bestämd veckodag och tidpunkt. Förutom dessa träffar anordnas även en del helgaktiviteter, t.ex. utfärder till vår scoutstuga Sand. Patrull- och seniorscouter ger sig ut på hajk. Man bär själv med sig det som behövs och går, cyklar, paddlar eller skidar, tills det är dags att slå läger för natten. Övernattning sker i det fria, antingen i tält eller under ett vindskydd där en stockeld får ge värme och ljus.


På slutet av vårterminen, vanligtvis under Kristi Himmelsfärdshelgen, brukar kåren ha ett läger för alla scouter. Alla bor i tält eller vindskydd. Scouterna får då praktisera vad de har lärt sig under året, och de får leka och tävla. En del år anordnar distriktet eller förbundet större sommarläger för junior-, patrull- och seniorscouter och ledare. Ofta finns där också en familjeby för att bereda hela familjen möjlighet att delta i ett läger.


Scouting är en verksamhet som är öppen för alla, och i den mån det är praktiskt genomförbart, tar vi även emot handikappade i vår verksamhet. På somrarna anordnar förbundet handikappläger på olika ställen i landet, t ex på Marsbäcken utanför Västervik. På dessa läger får handikappade pröva på lägerliv tillsammans med icke handikappade scouter, en fin upplevelse för bägge parter.


Under året deltar de olika avdelningarna i tävlingar som anordnas av kåren, distriktet och förbundet. Exempel på distriktstävlingar är Filbyterrundan för miniorscouter, Renhornet för juniorscouter, Hjorthornsjakten för patrullscouter och Tre-Ma-Ha för seniorscouter och ledare.


Distriktet och förbundet anordnar en mängd kurser och evenemang för främst Seniorscouter och ledare. Kåren är mycket mån om att bereda alla tillfälle att delta i de kurser och evenemang som står till buds. Det är allt från veckoslutskurser och veckoaktiviteter under terminerna, till evenemang som pågår under en eller flera veckor under sommaren.


Många andra aktiviteter genomförs i kåren under året, exempelvis kan nämnas scoutmammornas basar, fackeltåg och försäljningar av ljus, adventskalendrar och julgranar.

Ideologi

Johannelunds scuotkår är en del av scouterna

Johannelunds scoutkår är en kår inom Scouterna som är en av medlemmarna
i Scouterna och därmed i de två internationella scoutorganisationerna World Organization
of the Scout Movement (WOSM) som är pojkscouternas världsorganisation samt World Association of Girl
Guides and Girl Scouts (WAGGGS) som är flickscouternas världsorganisation. Arbetet bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som de internationella organisationerna antagit vilket bland annat innebär:

 1. vi är öppna för alla som vill bli medlemmar
 2. att bli medlem ska ske genom frivillig anslutning
 3. vi är partipolitisk obundna
 4. vi verkar för omtanke om medmänniskan
 5. vi verkar för internationell samverkan och förståelse
 6. vi bejakar andliga värden och behov av andlig utveckling
 7. vi vill medverka i samhällsutvecklingen
 8. vi arbetar med stegring av svårigheterna i programmet  
 9. vi arbetar med “learning by doing” (aktivitetspedagogik)
 10. vi arbetar i den lilla gruppen (patrullen)
 11. vi arbetar i och med naturen

Ovanstående punkter är en sammanfattning av vad de båda världsförbunden, WOSM och
WAGGGS, antagit och som alltså omfattar alla scouter i hela världen.

Mål för alla svenska scouter

Gemensamt för alla scouter i Sverige finns de målformuleringar som antagits av
Scouterna. Dessa är främst en gemensam scoutlag samt löfte och valspråk vilka alltså
är
gemensamma för alla svenska scouter.

Scoutlagen

 1. En scout söker sin tro och respekterar andras. 
 2. En scout är ärlig och pålitlig. 
 3. En scout är vänlig och hjälpsam. 
 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat. 
 5. En scout möter svårigheter med gott humör. 
 6. En scout lär känna och vårdar naturen. 
 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra. 

Miniorscoutlagen

En miniorscout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa.

Löftet
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.

Valspråk och lösen
Var redo! – Alltid redo.

Svenska scouternas programförklaring

Svenska scouter har antagit en programförklaring som lyder:
SVENSKA SCOUTFÖRBUNDET VILL MED SCOUTLAGEN OCH SCOUTLÖFTET SOM VÄGLEDNING ARBETA MOT FÖLJANDE
MÅL:

 1. Vi vill hjälpa våra medlemmar att utveckla sin personlighet, sitt förhållande till andra människor, till samhället och till världen i stort.
 2. Vi vill stimulera våra medlemmar till aktivt friluftsliv, öka deras känsla för naturens värden och få dem verka för en bättre miljö.
 3. Vi vill att våra medlemmar ska få uppleva en rolig och meningsfull fritid.
 4. Ett ständigt aktuellt scoutprogram är vårt medel att nå dessa mål.
 5. Vi vill stimulera våra medlemmar att hålla sin kropp i god kondition genom motion och friluftsliv efter vars och ens förutsättning.
 6. Vi vill bidra till att minska bruk och motarbeta missbruk av alkohol, tobak och narkotika genom att informera om fakta och påverka våra medlemmar att själva föregå med gott exempel.
 7. Vi vill att våra medlemmar ska möta andra människor med respekt och ansvarskänsla samt visa trohet i samlevnaden.
 8. Vi vill att våra medlemmar ska komma i kontakt med den kristna synen påmänniskan och hennesuppgift i livet och därigenom inspireras till medmänskligt handlande. Vi ställer dock inte krav på någon kristen tro utan hävdar den enskildes rätt till eget ställningstagande och samtidigt vars och ens skyldighet att respektera andras försök att finna svar på livsfrågorna.
 9. Vi vill i alla sammanhang arbeta efter demokratiska principer när vi planerar och beslutar. Var och enska ges möjlighet att utveckla sina personliga förutsättningar och inte tvingas in i på förhand givna roller, t ex efter köns-, nationalitets-, ras- eller annan grupptillhörighet. Vi anser att samverkani den lilla gruppen är ett sätt att lära sig ansvar.
 10. Vi vill uppmuntra våra medlemmar att delta i samhällsarbetet, men som förbund är vi partipolitiskt obundna.
 11. Vi vill att våra medlemmar ska bli medvetna om och ta ansvar för väldens problem och efter ålder och förmåga bidra till en bättre tillvaro för människan i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.