Inbjudan till kårbad söndag 21 januari 2018

Härmed inbjuder vi alla scouter med familj samt funktionärer och ledare till gemensam terminsstart. Kåren har hyrt Ljungsbro simhall den 21 januari mellan kl:15-18 och kommer ha massor av skoj och även möjlighet till märkestagning. Medtag gärna fikakorg. Gemensam start med lite vattenjympa och badvett.

Kallelse KS januari 2018

 

Tid: Söndag 14/1 2018 kl 15:00

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av sekreterare för mötet

 

3

Val av justerare för mötet

 

4

Godkännande av föredragningslistan

 

5

Godkännande av föregående protokoll

 

6

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Fastställande av terminsprogram

 

11

Terminsupptakt och läget inför våren

12

Lokalen på Vivelvägen

 

15

Inköp

 

16

Avdelningsledare/ekonomiansvariga

 

17

Terminsbidrag till avdelningarna

 

18

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

19

Bidragsansökningar

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Verksamhetsberättelse 2017

 

22

Redovisning julgransförsäljningen

 

23

Redovisning julförsäljningen

 

24

Verksamhetsplan 2018

 

25

Utvecklingsmål vt 2018

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

Inbjudan till terminsupptakt för våren 2018

Nytt år och snart dags för terminsstart och därmed också hög tid att planera vårens aktiviteter för alla ledare och funktionärer!

Vi startar 09:30 söndagen den 14/1 på Vivelvägen. Kaffe och smörgås kommer finnas. Vi startar den gemensamma planeringen kl 10. Lunch intas gemensamt och vi räknar med att avrunda kring 15.

Klockan 15 tänkte vi också ha terminens första KS.

 

Välkomna önskar

Styrelsen