Kallelse KS augusti 2019

 

Tid: Söndag 18/8 2019 kl 15:00

Plats: Vivelvägen 8

Not: Mötet hålls i samband med terminsplaneringen

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

6

Fastställande av terminsprogram

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Terminsstart och läget inför hösten

 

12

Rekrytering

 

13

Sand

 

15

Inköp

 

16

Ansvariga ledare, ekonomiansvariga

 

17

Terminsbidrag till avdelningarna

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Granförsäljning

 

22

Restaurangchansen 2019

 

23

Julförsäljning

 

25

Utvecklingsmål ht 2019

 

26

Rapport Kandersteg

 

30

Övrigt

 

40

Avslut