Arrangemangsplanering 29/8

På tisdag 29/8 kl 19 så samlas funktionärer och ledare på Vivelvägen för att fortsätta planering inför höstens Hjorthornsjakt som kåren arrangerar samt den kontroll vi ansvarar för under TreMaHa.

 

Kom förbi om du är intresserad av planering eller genomförande.

Kan du inte komma men vill vara med, hör av dig till någon i styrelsen.

Kallelse KS augusti 2017

 

Tid: Söndag 27/8 2017 kl 15:00

Plats: Vivelvägen 8

Not: Mötet hålls i samband med terminsplaneringen

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

6

Fastställande av terminsprogram

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Sand

 

15

Inköp

 

16

Terminsbidrag till avdelningarna

 

20

Ledarläget inför hösten

 

21

Ansvariga ledare, ekonomiansvariga

 

22

Granförsäljning

 

23

Julförsäljning

 

25

Kurser och annat KUL

 

26

Rekrytering

 

27

Utvecklingsmål ht 2017

 

28

Rapport Jamboree17

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

Terminsplanering höst -17

Nu är det dags att dra igång höstens scouter. Knappt har Jamboree -17 lagt sig till minnena innan det är dags att starta om.

Jag hoppas lägret gett mycke nya intryck och inspiration för hösten. Därfår kallas nu samtliga ledare och intresserade föräldrar till planeringsdag.

Vi träffas 27/8 9.30 på Vivelvägen 8.

Vi startar med kaffe och informella aktiviteter. Därefter startar terminsplaneringen 10.00 för kårgemensam planering.

Dagen avslutas med KS ca kl 15.

Välkommen.

Terminsstart hösten 2017

Nu är det snart dags för Scouterna att starta höstens verksamhet.

Alla gamla och nya scouter hälsas välkommen till höstens aktiviteter

Vi startar våra avdelningar under vecka 36.

Spårarna startar 7/9 kl 18.30 

Upptäckarna startar 5/9 19.00

Äventyrare och Utmanare startar 10/9 kl 19.00

Samtliga avdelninga träffas på Vivelvägen 8.  Kläder efter väder gäller som alltid.

Separat kallelse kommer efter 27/8 med detaljer kring terminsstarten. Håll utkik här, i brevlådan och mejl-korgen.

 

Alltid redo!