Terminsstart ht 2018

Nu är det dags för en ny spännande och innehållsrik Scouttermin.

 

Vi startar samtliga avdelningar med start nu på söndag.

Utmanarna 2/9 kl 19:16 på Vivelvägen 8 (15-18 år)
Äventyrarna 2/9 kl 19:00 på Vivelvägen 8(12-14 år)
Spårarna 6/9 kl 18:30 på Vivelvvägen 8. (8-9 år)
Upptäckarna 11/9 kl 19:00 på Vivelvägen 8 (10-11 år)
Familjescout särskild inbjudan och datum (4-7 år)

 

Välkommen du ny eller gammal scout.

Kallelse till kårstämma 2018 i Johannelunds scoutkår

Tid: Måndagen den 19 mars kl 19.00
Plats: Vivelvägen 8

§ 0.

Mötet öppnas

§ 1.

Val av ordförande för stämman

§ 2.

Val av sekreterare för stämman

§ 3.

Justering av röstlängden

§ 4.

Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

§ 5.

Frågan om kårstämman behörigen sammankallats

§ 6.

Godkännande av dagordningen

§ 7.

Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultat-, balansräkningen och revisionsberättelsen för det närmast föregående verksamhetsåret

§ 8.

Frågan om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret

§ 9.

Beslut i anledning av kårens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

§ 10.

Behandling av motioner till kårstämman

§ 11.

Fastställande av medlemsavgift för det närmast följande verksamhetsåret

§ 12.

Fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret

§ 13.

Fastställande av budget för det närmast följande verksamhetsåret

§ 14.

Val av kårordförande och vice kårordförande

§ 15.

Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen

§ 16.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 17.

Val av valberedning

§ 18.

Val av Johannelunds scoutkårs delegater till Scouternas stämma för tiden intill nästa

möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

§ 19.

Val av Johannelunds scoutkårs delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

§20.

Stämmans avslutande

 

Välkomna!

 

Inbjudan till kårbad söndag 21 januari 2018

Härmed inbjuder vi alla scouter med familj samt funktionärer och ledare till gemensam terminsstart. Kåren har hyrt Ljungsbro simhall den 21 januari mellan kl:15-18 och kommer ha massor av skoj och även möjlighet till märkestagning. Medtag gärna fikakorg. Gemensam start med lite vattenjympa och badvett.

Inbjudan till terminsupptakt för våren 2018

Nytt år och snart dags för terminsstart och därmed också hög tid att planera vårens aktiviteter för alla ledare och funktionärer!

Vi startar 09:30 söndagen den 14/1 på Vivelvägen. Kaffe och smörgås kommer finnas. Vi startar den gemensamma planeringen kl 10. Lunch intas gemensamt och vi räknar med att avrunda kring 15.

Klockan 15 tänkte vi också ha terminens första KS.

 

Välkomna önskar

Styrelsen

Dags för julgran

Nu närmar sig Advent och därmed julen så sakteliga.

Vi säljer granar från den 25 November vid Johannelunds glasmästeri och därefter även vid OKQ8 Braskensbro.

Välkommen att köpa din advents och julgran och stötta Johannelunds scoutkår.

 

 

Du scout och förälder är också välkommen att hjälpa till med försäljning. Boka genom att välja Granförsäljning i menyn till vänster.

Välkommen till årets granförsäljning både som kund och säljare.

Arrangemangsplanering 29/8

På tisdag 29/8 kl 19 så samlas funktionärer och ledare på Vivelvägen för att fortsätta planering inför höstens Hjorthornsjakt som kåren arrangerar samt den kontroll vi ansvarar för under TreMaHa.

 

Kom förbi om du är intresserad av planering eller genomförande.

Kan du inte komma men vill vara med, hör av dig till någon i styrelsen.

Terminsplanering höst -17

Nu är det dags att dra igång höstens scouter. Knappt har Jamboree -17 lagt sig till minnena innan det är dags att starta om.

Jag hoppas lägret gett mycke nya intryck och inspiration för hösten. Därfår kallas nu samtliga ledare och intresserade föräldrar till planeringsdag.

Vi träffas 27/8 9.30 på Vivelvägen 8.

Vi startar med kaffe och informella aktiviteter. Därefter startar terminsplaneringen 10.00 för kårgemensam planering.

Dagen avslutas med KS ca kl 15.

Välkommen.