Om oss

Johannelunds Scoutkår bildades 1959 ur en avdelning i St. Lars Scoutkår. Scoutkårens förste ordförande var kyrkoherden Sam Aurélius.

Scoutkårens första lokal låg på Skogslyckegatan 10, centralt placerade i det växande Johannelund. I takt med att medlemsantalet ökade anskaffades lokaler på Skogslyckegatan 41 och övervåningen på Vivelvägen 8. Vivelvägen 8 byggdes son Konsumbutik och handlaren lät inreda övervåningen som scoutlokal. Fastigheten övergich in församlingens ägo me scouterna som huresgäst på övervåningen. Försalingen lät göra om fastigheten till förskola och vi delade på utrymmet på övervåningen. Dagtid var det förskola i stora salen och på kvällarna scouter. I dessa två lokaler bedrevs verksamheten till 2015. Övervåningen är numera ombyggd till förskola och scouterna flyttade ner i källaren där vi sedan tidigare haft vårt materialförråd. Vävstugan i källaren används nu som vår samlingslokal.

Scoutkåren har genom åren bedrivit scouting inom Svenska Scoutförbundets samtliga verksamhetsgrenar, och gör så än i dag. Under ett antal år bedrevs handikappscouting i samarbete med Ålerydsskolans elevhem. Scoutkåren har under årens lopp haft välutbildade ledare, som genomfört ett rikt och omväxlande program för scouterna, kännetecknat av friluftsliv och olika scoutfärdigheter. 

Förutom möten och utfärder under terminerna har läger arrangerats varje år, ofta vid kårens scoutstuga. 1971 var scoutkåren på läger i England med efterföljande familjevistelse. Genom åren så har scoutkåren varit på många utlandsvistelser. Bland annat har patrullscoutavdelningen Pionjärerna varit i Schweiz på Schweiziska scoutförbundets läger “*bleep*rast – 94” och Seniorlaget Xmejeri har varit i England på lägret Cumbaree 2002. 2003 deltog en patrullscout i World Scout Jamboree i Thailand. sedan har scouter deltagit i Jamboree i Sverige, Japan, USA.

Omkring 1960 hyrde scoutkåren stugan Sand, som ligger i en naturskön trakt vid sjön Drögen. 1978 köptes Sand för pengar som scouter och ledare själva samlat in genom flaskinsamlingar, katalogutdelning m. m.

Johannelunds Scoutkår är en livaktig scoutkår som följer scoutings ideal och ser framtiden an med tillförsikt.